23.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Najat Lhacmi, twwi awardi “Nadal” n tskla.

Najat Lhacmi ‑ © El Mondo

Tura‑t: Asmaa Aouattah

Najat Lhacmi, tamarat takatalant s iẓwran d irifiyyn, twwi awardi “Nadal” n tskla x ungal ins “Ltnayn ad anɣ ḥdajjn”. Ungal a issawal x snat n tḥnjirin d timslmin gmant, zdɣnt gi “Sbanya” gi lḥuma tqqn x ixf ins d min d as dd innuqqrn. Tiḥnjirin a ttafnt bzzaf d iẓra g ubrid nsnt ar tlelli, iẓra a qqnen ar ddin d lɛwayd n waydudn imslmn, ɛla ḥsab axzzar n tmarat.

Najat Lhacmi d tamarat tamqqrant, tjja limart tfrz s tira ins g umzruy n tskla takatalant (iḍa ula d tasbanyut). Izgur as twwi sin n iwardiyyn d imqqranen. Ramun Luy x ungal “Abatriyark amggaru” gi 2008, d San Xwan n ubanku BBΓA x ungal “Tafruxt tabrranit” gi 2016.

Bzzaf d iwdan ttxsn tira n Najat d uxmmem ins, bzzaf d iwdan ccatn gs mizi ɣrs axzzar ittḥsab lislam d ntta d ssabab i ijjin tamɣart tqqim ar tkarmin. Adlis ins “Lbda ssawaln s yism nnɣ” i dd iffɣn gi 2019 d marra min tettari x lislam x umggaru a isnkkr tɣuyyt d tamqqrant jr n iwdan i t iɣrin. Najat gi tira ins tqqar qa timslayin iqqnen ar ddin am tkmbuct ur zzmrnt ad dd asnt ag tlelli. S umdya, ur tzmmr tmɣart ad tili d tafiminist, ad tqqn takmbuct. Din wi kids illan gi min tqqar, din wi gs iccatn x uxzzar a.

Tettɣima Najat Lhacmi tamarat n tskla d ccan i Arrif d tskla i nzmmar ad nḥsb d tarifit s ilsawn d ibrraniyyn. Awardi “Nadal” d awardi iqdm s waṭṭas, issnt gi 1944, Najat Lhacmi d tamɣart tamzgarut zi tmɣarin, min ɣr llan iẓwran brra i Sbanya, i t iwwin.

Najat Lhacmi tlul asggʷas n 1979 gi Ayt Sidl, thajar ag twacult ins ar Katalunya wami ila ɣrs 8 n isggʷusa. Iḍa, nzmmar ad nini Arrif ibda iccat iẓwran gi tmura n middn s iwdan amaknaw Najat.

Ayyuz d yimal iknan i nttat.

Timaynutin

A.Aouattah
A.Aouattah
Asmaa Aouattah

Fser-itt