18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Akwadru

Akwadru 
Tura‑t: Asmaa Aouattah

Iciyyar as s ufus i ukwaḍru i dd yusa ad ijmɛ. Immrs yuɛla. Tuli ar ɣrs tmɣart i din yufa x ijj n ssllum d aquḍaḍ. Ila ɛlayn iwḍa as ukwaḍru ar tmurt. Amin issufɣ dd, ur yuki, ijjn “ɣarm” tqqs, s unhaḍ. Idwl it id usdḥi, issar Rbbi tḥanut nni ila txwa, ur gs ɣir ntta d nttat. Nttat zi gs tkrs twarna, idwl it idd usfirnen, tdrrɛ ɣrs akwaḍru nni, thwa dd. Ntta, isnɛmil irzzu gi ljbub x tnɛacin mis ɣa ixtts.

– D lwalidin ink, yak? -i d as tnna mix tettskka ijj n uḥttaw x zzaj n ukwaḍru.
Safi nbda, ataf ad ay tssqsa cḥal ɣrk n aytmak, ma tmlkd ma ɛad, iwa mliḥ, ad as iniɣ lla uka ad hnniɣ.

– Yyih – Islaqa ixf ins s min inna- xsɣ ad iniɣ … -iwa safi yak tffɣ ak dd ma ad trrd niɣ? –. Yyih d lwalidin inu.
Imsḥ tidi s ufus, irra udm ar jjiht n brra. May ɣa ykk? Wi d as innan ḥama tlɣeɣ, ha lux innuɣ.

– Tḍhar gsn ila ttxsn ayawya – tkmml xs s wawal nni i tnna amxmi d walu waxxa iskikkḍ as ci ul, ifassn n lall n tḥanut ttnnḍn akwaḍru nni gi lkiɣḍ, zdat ma ad as t id tssiɣ.

– Mizi tt tssnd? – Ih ya Amin, tsrrḥ ak tmijja, trzzud ad tmhawaḍeḍ x tayri qqaɛ. Tuka kk x wagla ink tffɣd. Raja, ɛad ur txttsd, luxa bzzez xk ad trajid ḥtta ad xk trr, ad tt tssqsid cḥal d ak tettars, ad txsstd, ɛad i ɣa tugurd. Ma txdmd tt, iwa sbar.

– Xzar ɣir gi cḥal udsn ar wayaywa, astiqa d ijj n bnadm maci d tnayn. Xzar ɛawd muk ttnaḍurn ta gi wa, ttwaliɣ tn ẓwan arrimt nsn udfn g wayawya. Tayri tettrra sin, d yan.

Amin iṭṭf it bu uḍhwar, mri yufa ataf yudf gi tmurt. Wami ixmm ad dd issufɣ tawlaft n ymmas d babas, ur inwi ad ikk x ssirat ibddn d amzgaru. Waxxa ya Karla qqaɛ d cm, i inna s dixl ins uka ikka x ukmmus nni.

Tasbbabt n tḥanut nni tufa t ammn iẓiyyar, tugi ad xs tawi. Tnna as cḥal i d as tettars, tssiɣ as ijjt n tbulsat n lkiɣḍ ittka gs agla ins, yugur. Ittu ma inna as ci n tanmmirt ma lla.

Brra, ur ixzar ammya ula d ammin. Abrid mix dd yuli lux d aḥdaddar, iwwi t s tazzla am wi irwwln zi ci. Ixmmimn ttazln as ula d ntnin g walli, “Imcumn a n tarwa n sidna Σisa ur ɣrsn x uqmmum ɣir tayri. Min ɣa ẓrn ad gs rzun x tayri. Nɣin ay s tayri.”

Mri maci d Karla, Amin ataf ur iwwi abrid nni, ur t id irri. Tqqim xs qa ck ur d ay tqqar ci “ttxsɣ cm”, qa ck ur d ay dd tettskkid ci misaj ad ay tinid “ẓẓutɣ cm” amuk ttggn imiran n tɛcirin inu, qa ck xmi nttffɣ ur d ay dd tssiɣid ci fus, mala uciɣ ak fus trxxud as astiqa iẓwḍ ick ṭṭu, … Ma d ci, ma d ci, lbda lbda. Ar wami d ijj n wass, tjbd as dd ymmas d babas, yak ma twwid manaya zi lwalidin ink, babak d ymmak ma ila ttfɣn ci mrra, ma ila tmdurruɛn ci zdat nkum, ma ila iqqar as babak i ymmak awaln d ilqqaɣn.

Min d as ɣa yini? Ntta ittɛqal x babas d ymmas xddmn. Xddmn waha, aynni. Ymmas tsswjad as dd i babas, babas ittsxxar dd x ymmas, ymmas tggur wḥḥds, babas iggur wḥḥds. Mala raḥn mani ci mrra, babas iggur zdat ymmas mttkarmin. Maca ɛmmars ur mniɣn, lbda msfhamn, kul ijjn issn min ixssa ad igg d min zgs ittraja wnnɣni. Ma ttxsn ayawya ma ur ttxsn ayawya, maci d amnus la ɣrsn la ɣr tarwa nsn. Tazwart inu nc, ur ssinɣ min zgi tettrajid ula min zgm ttrajiɣ a lwrrat, waxxa ttxsɣ cm. Maca ci zi manaya ur d as t inni. Issɣada waha. Ul ins iḥrri, mizi issn ila ur irzzu ci ad tt ixsar.
Min ɣa ygg? Ad irkkb udm rid ins.

Axmmem ittḍfar axmmem ar wami tt yufa. Ad as isskn babas d ymmas gi twlaft ḥuma ad tssn ila ntta Amin, d mmis n tayri. Bzzaf d ttamara i xs ikkin ḥuma ad yaf tawlaft n ymmas tettxzzar gs ar ufusi, babas ar uẓlmaḍ. Tkka xs ttamara nnɣni ar wami tnt ismqqudda, irra tnt d ijjt n twlaft. Babas d ymmas ɛmmars ur swwrn ag wayawya.

 

Timaynutin

A.Aouattah
A.Aouattah
Asmaa Aouattah

Fser-itt