26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Adlis s trifit a dd-iffeɣ di min yudsen

leRifain

Di ladas ad iffeɣ ijj n wedlis d amaynu sadu wezwel “Tajerrumt n Tmaziɣt (tarifit)” n uselmad Jawad Zzubeε.

Adlis-a igga-s tamsizwarut mass Ḥassan Benεaqiya aɣemmus n umerzu Sufyan Lhani (Lhanis).

Asufeɣ n udlis a xaf-s ibedd wammas n trezzutin di Arrif.

Timaynutin

Fser-itt