23.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Txedm-itt teslit di teɣmert

Yesmun-itt-dd Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Di min yeɛdun, ttuɣa din ij n teslit, uca deg wass n wurar-nnes, di lḥenni ameqran, amen teqqim di teɣmert, yuzzel uɛeddis-nnes. Maca tessedḥa wi t-ɣa-yinin. teqqim din di teɣmert tettneẓbar, tetteṭṭef ixf-nnes…

Tuḥel ad tẓeyyer, walu! tɣeḍl-iten-dd, uca ttuɣa din ij n tziwa zzat-s, tqebr-itt x-asen.

Tettɣil wer das-yuɣir ḥedd, maca din ijten teẓra-tt, uca teṭṭef allun, tiwi-dd x-as izli-ya:

“Mli t-idd teggid d akeffif,
ili yeɣba, yenta!
Mli t-idd teggid d aẓerriḍ,
Ili imun aked lehwa!
Cem teggid-t-idd d abercic,
Tqebred x-as tziwa!”

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt