22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Sabrina tucar?!

Le Rifain: Tibratin.

tessufeɣ-dd ijj n tmeɣnujt zgg imeɣnaj n arrif traɣan-as sabrina. Ijj n uɣnnij d amynu qqaren-as: “sneɣ-cekk” tessars-itt di youtube nnes. Maca d-ays ijj n umxumber mammec d-as nnan imedfar nnes. Blli aɣnnij n lmarḥum rabaḥ salam. Ili tggid-as cover minzi amnni nzemmar ad xas nini d tukkarda.

Aɣennij n Sabrina:

Aɣennij n Rabeḥ Salam:

Timaynutin

Fser-itt