22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Ilham Lxaluqi, d tamaziɣt tiwi-dd d tamzwarut di tbakalurit n Fransa

Deg umezruy n Fransa d wa d aseggʷas amezwaru nnes ad day-s tawi ca n yict d tamaziɣt d tamezwarut di tbakalurit.

Ilham Lxaluqi d illi-s n Sefru, teddar di Fransa, s tzemmar-nnes tiwi-dd 20/20 di tbakalurit.

Fransa s umeqqar n tmawast n usegmi d usmutteg tcark akid-s lefraḥt x tzemmar i tegga mammek das-tessitem isuraf cnan, qaden ɣer zzat.

Timaynutin

Fser-itt