21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Di Lmeɣrib: Wenni wer yeggin takmamt, ad iraḥ ɣer texxamt

Le Rifain

Yidar-dd yijjen ulaɣi yeffeɣ-dd zi ɣer tneɣlaft n daxxel n Lmeɣrib, belli takmamt s uɣil ad tt-ggen yinni i ittexsen ad ffɣen berra i tudrin-nsen.

Alaɣi-ya i dd-yeffɣen ass n ssebt, yenna belli manaya yettwagg bac a neḥḍa sseḥḥet n yewdan, a neṭṭef abirus n covid-19 bac wer ittmuttuy.

Amen i dd-yusa deg ulaɣi, belli merra wenni i wer yeggin takmamt, ittraja-t lḥebs zeg yijj n uyur al tlata n iyuren, d mulṭa zi 600 duru al settawɛecrin mmya.

Timaynutin

Fser-itt