33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Xalid Muriɣ isselmad Tmaziɣt s Thulandiyt

Khalid Mourigh (tala: Facebook)

Yessers-d Xalid Muriɣ, amrezzu di Tmaziɣt, ijjen ubidyu ass n 27 Cutenbar. Abidyu-ya ixes ad dag-s issides tajerrumt n Tmaziɣt i Ihulandufuniyen d inni i wer ssinen i Tmaziɣt mliḥ.

Abidyu-ya issidef-d dag-s aɣennij n Mo Temsamani. Uca issefhem dag-s tafunitikt n ijjen twinst zi senni yudef deg usefti (conjugaison). Aṭṭas n iwdan tettren ad ilin ameknaw ddegg-a n lexdayem maḥend ad lemden Tmaziɣt d tira-nnes.

Timaynutin

Fser-itt