22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Amari Muḥemmed INƐISA yessufeɣ-dd adlis d amaynu

Le Rifain

Awarn i umi i dd-yessufeɣ amud n yezlan azwel-nnes “Afriwen n tfawt“. Yedwel-dd ɣer-neɣ umari Ariifi Muḥemmed Inɛisa s yijj n udlis d amaynu, twalat-a deg yiger n wungal.

Ungal-a i yellan zi tefsarin n tmesmunt n Tamezɣa deg Uɛarwi, azwel-nnes: “Amseksi jer weẓwar d wafar”. Ad yemmerni ɣer tinidlisen tarifit, ad yewc ijj n jjehd i tsekla tarifit i yeffuden tisurifin am tina.

Timaynutin

Fser-itt