18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Afriwen yesɣuyyun x TIDET

A tidet, sijj-dd x Arif, sijj-dd. Siwel-dd s yiles‑nnem, siwel-dd!

Afriwen ‑ Tidet

D beddu n uɣennij amaynu n tseḍma n “Afriwen”, Aɣennij tessur di llɣa‑nnes tɣuyyit akd uxeyyeq. Yirar akid‑s tagitart Kamal Cheikh Mamek kid‑s tcark tsedma n Massyour di lkural. Manaya qqaɛ temmers xaf‑s tnixt yecnan n Muḥa Afriwen i yesruban.

Afriwen zeg iḥudriyen i itteggen tizemmer mɣarent deg yiger n tmusiqt d tiɣnest, yettwassen di beddu‑nnes s uɣennij yettemɛawad x qaɛ ilsawen n irifyyen “Mulay Muḥend yemmut yejj-dd argaz” i umi yegga azwel “Arif“. Mamec ɣer-s tabiblyutikt teccur s leɣnuj cnan, smunan tleqḥen urawen.

Timaynutin

Fser-itt