18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Tmazuzt n Mulay Muḥend, trewweḥ ɣer Mulana

Temmut ass n larbeɛ i yeɛdun di Ddarbiḍa, massa Ɛica Lxeṭṭabi, yelli-s n wemjahed Mulay Muḥend.

Ɛica Lxeṭṭabi, ixelqen deg iseggusa n rebɛin, ila tzeddeɣ di Ddarbiḍa, txeddem deg ijjen klinik di temdint mani tzeddeɣ. Ila ittwassen x-as belli tudes aṭṭas ɣer wi itteḥkamen di Lmuɣrib.

Tmazuzt n Mulay Muḥend, ad ttwamḍel ass-a n lexmis 21 zi cher-a i di nella di tmeḍlin n Rreḥma di Ddarbiḍa.

Ad tt-yerḥem Rebbi, ad as-issers Rebbi ixsan-nnes di jennet.

Timaynutin

Fser-itt