18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Tamesqadt n Israeil di Dakar tebḍa iḥewliyen n lɛid x yipubriten

tateswirt: “Israel au Sénégal” (tasna n facebook)

Le Rifain

Tebḍa tmesqadt n Israeil deg Usinigal 62 n yiḥewliyen n lɛid x twacunin i wer ɣer yelli ca.

Abeṭṭu n yiḥewliyen yettwagg di tzeddiɣt n Roi Rosenblit, amesqad n Israeil di Dakar, yeḥḍer akid-s lefqi Oumar Diène d ca n iterrasen nneɣni zeg uɣezdis n Usinigal.

tala n lexber: tasna n “Israel au Sénégal” di facebook.

Timaynutin

Fser-itt