21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Roland-Garros: Tamirart tatunsit n utinis Ons Jabeur temsafaḍ aked wemḥizwar zegga i texser aked tmirikanit Danielle Collins

Ons Jabeur. Tateswirt: REUTERS/Charles Platiau

Le Rifain

Tegga tmirart n utinis tatusit Ons Jabeur llayhennik x wemḥizwar ameqqran n utins di Fransa “Roland Garros”, awarn i umi texser arendad i tmirikanit Danielle Collins deg uturnu wiss seṭṭac, s 6-4, 4-6, 6-4. zeg-s uca tuli tmirikanit ɣer uturnu wiss tmenṭac.

Deg uturnu i dd-yegguren, ad temsagar tmirart Danielle aked Sofia Kenin i dd-iɛeqben awarn i umi ttuɣa tecca tikti. Teɛdu-dd zeg uturnu yeɛdun zegga i terna tamirart tafransist Fiona Ferro.

Timaynutin

Fser-itt