18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Mizian Rahou yerr-d tungalt n “the Pearl” n John Steinbeck ɣer Tmaziɣt

Yerr-d umari d umessuɣel Arifi Mizian Rahou tungalt n “The Pearl” ɣer Tmaziɣt. Tungalt-a tanita i ttuɣa yura umungal Amarikani John Steinbeck issufeɣ-itt-id deg useggʷas n 1950, tettwaḥsab zi tungalin i yettwassnen ɣer umari-ya wanita Amarikani.

Yexḍar Rahou ad as-yegg “tadmamt” i tungalt-a i d-yerra ɣer Tmaziɣt. Tettɛawad tungalt-a x “tudert n Kinu, anegmar n teqqucin, d tzemmar-nnes ḥuma ad d-issenjem memmi-s Kuyutitu i yella umi teqqes tɣirḍemt.”

Amek nessen Mizian Rahou; ɣer-s dduktura di tsekla Tafransist. D aturjman zi tutlayin-nniḍen ɣer Tmaziɣt, ila yezwar-as isturjm-d “Iɣerḍayen d midden” n umari-ya amarikani s ixef-nnes. Mamec i yexdem x usturjem n tqessisin, amezgun d ca nniḍen.

Tungalt-a, ad temmerni ɣer ijjen lxedmet i yettwaggen qbel n usturjem ɣer Tmaziɣt n Arrif i yeggin ca n iturjmanen, mani i yettwaḥsab ungal-a d wis rebɛa i d-ittwarjmen ɣer Tmaziɣt n Arrif, d asitem ad ilint tizemmar-nneḍni maḥend ad immerni wegla n Tmaziɣt s usturjem.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt