27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa yettcekkem i lmexzen n lmeɣrib. Atarras-a swejden-as lqaḍi, lexxu aqqa-t di lankit. Muntif-nnes: “jer abril 2021 d mars 2022 yeṭṭef tinɛacin maḥend ad icekkem x imɣewɣen n lḥirak, Deg wawal n Lidara: “Yessiweḍ lexbar mala drust x ij n bnadem”

Lidara tugi ad tini Cḥal ɣer-s n iseggusa. Ɛla ḥsab Süddeutsche Zeitung. Lefigaro tafransist, tnna belli qqaren-as Mohamed A.

© dpa-infocom, dpa:221114-99-518449/2

Timaynutin

Fser-itt