33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Wafi KARKAR igeεɛed ɣer final

Aḥudri Arifi Wafi KARKAR igeεɛed ɣer final di tberza tamaḍlant deg usmil (Catégorie) n iselmaden di tunnunt n CHADOW BOX, i ttegga Tamesmunt Tamaḍlant W.A.K.O. 

Wafi KARKAR d ijj unebraz d ameqqran i tessen tmurt-nneɣ, yuca aṭṭas deg iger n Full contact, Savate, Kick d Muay thai boxing. Nessitim-as isuraf ɣer zzat.

Association Aigle Rifain

Timaynutin

Fser-itt