20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Tunes: Azmmem n yismawen s Tmaziɣt

lerifain

Imaziɣen n Tunes iεjeb-asn lḥal aṭṭas umi zrin ufuɣ i d-tegga tamawast n daxel-nnsen x yismawen n Tmaziɣt.

Ass-a idwel zemmaren Imaziɣen n Tunes ad zemmen yimawen n tarwa- nsen s Tmaziɣt bla amenɣi bla walu.

tala n uneɣmis:

Timaynutin

Fser-itt