18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Trump.. Bakuna n kuruna ad tujed di tlata n simanat i d-igguren

tifray.com

Yenna arrayes n Umarikan, Donald Trump, ila di simanat i yudrusen iggur ad tujed bakuna n Kuruna. Mamec yenna i tracca n rexburat ABC News: « neccin nudes aṭṭas maḥend a naf baquna n Kuruna.. Di tlata niɣ rebɛa n simanat i d-igguren yeggur ad ɣer-neɣ tili ».

ɛawed inna Trump : « Mli i d-teqqim ɣer Obama, tili nekka iseggusa d neccin ɛad wer nettikkʷiḍ ɣer bakuna, di min iqqnen ɣer tmessugurt n maccat, isufar d imsetfaqen ».

Yezwar yenna, Donald Trump ila baquna iggur ad tili tujed qbel i istayen n Umarikan i d-igguren.

Timaynutin

Fser-itt