21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Tasddawit n Qaḍi Qeddur tehwa-dd x MCA

Lerifain

deg yijj n wufuɣ yeggi-t umussu adelsan amaziɣ araq n Qaḍi Qddur, inna day-s belli taseddawit tegga akid-s ijj n falṭa niɣ tazgelt x yijj n tewlaft ttuɣa urin-tt imeɣnas di lḥid, day-s awal n uxafur Ɛumar Xaleq.

Tus-dd tseddawit tesfeḍ tira-nni, idwel lḥiḍ-nni axmi εemmars, wer day-s walu.

Lḥiḍ awarn i umi yettwajiyyar, segga i deg-s urin imeɣnas n MCA

Tala n uneɣmis d ufuɣ n MCA, ɣar-neɣ zay-s di lerifain tawlaft.

Timaynutin

Fser-itt