Taqessist n wezlawi Sifaw Lhanis: Tafadit n tlelli

0
123

May ɣa tekked a mmi?

Qqim a dak-iliɣ

Di mani cekk-dd-jjiɣ.

Berra d anu yesmeḍ

Ikessin am walliɣ…

Merra d aḍu yekmeḍ,

Ifessin am wassiɣ![1]

Qqim a dak-iniɣ…

Tudert teḍsa[2] tegnu,

Am min gnuɣ ɛdiɣ…

Tumert teḍra ternu,

Am min rnuɣ zdiɣ!

Cekk a dak-ssettun

Tudert mig dduriɣ!

Nekk a day-sseddun[3]

Tumert[4] mix nnuriɣ!

Uka tusut n wemrus

S uferreg, ad aliɣ!

Ula turut n wekrus

S uḥerreg, ad agiɣ!

wadem-ayi a yemma,

Mala wer cemm-ẓriɣ..

Fad ur day-ittijji,

Azil a da t-rniɣ.

Necc telɛeɣ a yemma,

Ɣer yewdan ad iliɣ..

Ɣer mani tibridin

Ur kessint ɣar usmiɣ[5]!

Telɛeɣ a x-am rzuɣ,

Di tudert mix tt-cciɣ..

Ma aɣrum, necc, zi zik,

Ur xaf-s dinn seqsiɣ..

Aqa di tmurt-inu

Taremmuẓt ur tt-ksiɣ !

Ɣir aceffay-inem

Netta waha i swiɣ!

I necc mux das-ɣa-geɣ,

Ad rniɣ ur weṭṭiɣ ?

Ag wi day-iɣeṭṭlen

Mala jjiɣ… niɣ kkiɣ…?!

I necc mux das-ɣa-geɣ

Ad rniɣ ur beṭṭiɣ..

Ag wi d ay ikerrfen,

Mala ggiɣ… niɣ rriɣ…?!

I necc mux das-ɣa-geɣ

Ad rniɣ ur qeṭṭiɣ

Ag wi day-iseffḍen

Mala lliɣ… niɣ nniɣ…?!

Tamagit[6] min teɛna

Mala nettat tessiɣ,

Anfafad[7] i tnettit[8]

Uka a day-tejj ɣufiɣ?!

Qa tamurt d ijj ucal,

Mani ma ad mlawiɣ..

Ma tawurt d ijj udal[9]

Mani ma ad mtawiɣ!

Gi tudert ksiɣ-cemm

D aẓri minzi ttwaliɣ..

Di tumert lsiɣ-cemm

D aẓli minzi ttwagiɣ..

Teffɣed kid-i d imal

Waxxa necc deɣya sxiɣ

Teffred kid-i d iman

Waxxa necc deɣya xsiɣ!

Cemm yellan d ism-inu

D cemm waha i ggiɣ…

Cemm yellan d ixf-inu

D cemm waha i lliɣ..

Cemm yellan d ils-inu

D cemm waha i sliɣ..

Cemm yellan d ilm-inu

D cemm waha i lsiɣ!

Necc ffɣeɣ a yemma

Ɣer yewdan ad iliɣ..

Ɣer mani tibridin

Ur kessint ɣar usmiɣ!

Sifaw Lhanis

————————-

Amawal-inu:


[1] Assiɣ: min ittejjan ci ad yaɣ niɣ ad yeṭṭar gi ci, niɣ ad yefsi gi ci uka ad yejj deg-s limert.

[2] Teḍsa: teḍḥek.

[3] Sseddun: ssuguren, srewḥen.

[4] Tumert : lefraḥet.

[5] Asmiɣ: tusemɣa.

[6] Tamagit: tiɣuni n wefgan ɣer wegraw n yewdan mig t-tesmun tmurt d yiles d tussna d tɣerma i dasen-itticcen anagraw anamun.

[7] Anfafad: virus.

[8] Tanettit: tiɣuni n kra (afgan, tamurt, tameslayt…) ɣer yexf-ines, neqqar s umedya “tamagit tamaziɣt” i “unagraw ig ismunan tinettitin tinakalin (tanettit tarifit, tanettit tasusit… atg)”.

[9] adal : aɣemmus.