25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Tahenjirt n 9 n isseggusa ɣaten‑tet zi remrak ak d wargaz n 55 issegusa itt‑yesɣin s 2000 URU

Abdessamad Zeryouhi

Ij n thenjirt i ɣer yella 9 n issegusa tettwaɣat deg Wafɣanistan zi lemlak. Tahanjirt-a umi qqaren Parwana temmenz char yeɛdan s 2000 URU zzat i kamira Tamirikanit n CNN, i yijj n wergaz ɣer‑s 55 issegusa. D waṭṭas n tenɛaccin i bab-as n thenjirt-a, i wer yufin afsay i yemxumbal-nnes.

Ij n Tmesmunt d tamirikaniyt i ittmenɣan x lemlak n iḥenjiren, tɣat taḥenjirt-a, sɣint ḥuma as rren tilelli-nnes.

Tala: hln

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt