23.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Jawad Ttanuti, yegga ijjen uɛawed yecna i uɣennij n “Tamaziɣt”

Jawad Ttanuti

Issers-d di simana-ya Jawad Ttanuti x usit n “YouTube” ijjen uɣennj d aqdim qqaren-as “Tamaziɣt”. Aɣennij-a wanita ittwassen zzag-s d amezwaru Lahit, zi senni iɛawed-as Bba Racid deg waṭṭas n twalatin. Itwassen ula kter s ubidyu klip-nni ig isewwer aked yellis Numidya deg wabril n useggʷas i yeɛdan. Abidyuklip-a iwweḍ ɣer ca n melyun n tmeẓra x Youtube.
Jawad Ttanuti, ɣer yella isem n “Art-6” x Youtube. Iɛawed i waṭṭas n iɣennijen n arripirṭwar Arifi. Mamec netta iɣennej i waṭṭas n Izlawliyen n Arrif ameknaw Saεid Xuttur d Naεima Farsi.

https://www.youtube.com/watch?v=CYnp9m_9ShQ
Jawad Ttanuti
Lahit
Ba Rachid aked Numidiya

Timaynutin

Fser-itt