25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Asfed d Busettati, tnayen n artistat rrin-dd tudert di leḥyuḍ n Iḥeddaden

Le Rifain

Tara: FB

Deg yijj n usurif ggin-t yiḥudriyen n Iḥeddaden, ḥuma ad lellcen leḥyuḍ n ddcar-nsen. A dasen irḍen aruḍ n tcuni d ulellec. Asurif-a i umi ssiɣen afus artistat Bustati d Asfeḍ. Umi recmen ca n telwiḥin cnant cewwarent di leḥyuḍ n spiṭar n Iḥeddaden.

deg yijj n ubidyu yettwafsar deg uraq n tmesmunt n Tifraz di facebook. Sseknen deg-s artistat tcuni n min ggin. Amen nnan belli ɛad ad rnin ad lellcen leḥyuḍ n sekwila i yellan qibal i seppiṭar.

Timaynutin

Fser-itt