18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Ɛebdelḥeqq Lfeḥsi yudef di tikkest x macca di leḥbes n Serwan

Lerifain.fr

Yura-d uma-s n Ɛebdelḥeqq Lfeḥsi x Facebook, belli ilaɣa-as-d unekraf n Arrif di leḥbes n Selwan. Iɛelm-as ula yudef di tikkest x Macca. Yerni yenna-as-d ila wer t-isbeddi ar ɣa yemmet niɣ ad yennfsel ad ɣer-s tili tilelli-nnes. Alaḥsab mayen d-inna lebda uma-s n Ɛebdelḥeqq ila netta tteggen-as imxumbal di leḥbes, ttɛeddan x-as. Ittedder di lḥugra.

Ilaq ad nessken ila Lfeḥsi netta ittwaḥkam x-as s ɛecra n iseggusa n leḥbes. Mamec netta yettwaḥsab d ijjen ig illan d ccihed x tmenɣiwt n Ɛimad Lɛettabi, di tekli n 20 Yulyuz 2017.

Timaynutin

Fser-itt