Bilun d lefwaḥ asbanyu

Tura-tt: Asmaa Aouattah Melmi ma raḥeɣ ar taddart-nni, ttɣimiɣ g uzqaq-ines ameqqran, i dd-ittawin g izqaqen n tudrin n lkambu. Netta maca isettef s nnwar, issu llussa tettbsissiq, g ummas-ines missa tessu amendil immres x-s umeḥbeq n tnewwacin ḍewwren-as-dd lekrassa. Kulci gi taddart itticc-dd zeg-s ci n ddq n lefwaḥ ggʷamiɣ ad as-uceɣ isem, ar … Continue reading Bilun d lefwaḥ asbanyu